Przepisy

PRZEDSTAWIAMY SKRÓT PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY:

BALUSTRADY:


 
OGRODZENIA:

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych przypadkach będzie jednak potrzebne zgłoszenie, czyli zawiadomienie starostwa o zamiarze wykonania ogrodzenia. Zgłosić należy budowę lub remont ogrodzeń:


Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

W myśl obowiązujących przepisów ogrodzenie nie może przekraczać granic działki wytyczonych przez geodetę. Od strony ulicy ogrodzenie powinno być ażurowe przynajmniej od wysokości 0,6 m licząc od poziomu terenu a powierzchnia łączna prześwitów powinna stanowić przynajmniej 25% powierzchni między słupkami, Warto pamiętać, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, toteż do wysokości 1,8 m nie wolno w ogrodzeniu umieszczać ostro zakończonych elementów takich jak kawałki szkła czy drut kolczasty.

© 2008 - 2022 by Art-Bram. Wszelkie prawa zastrzeżone
projektowanie stron www